Διαφήμιση

 
Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, ανακοινώνει
την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων
και μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία
πρόσληψης μέχρι 30/11/2018 σε ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την κάλυψη
παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων
ειδικότητες :
- Παγιδοθέτες : μέχρι έξη (6) άτομα
- Εργάτης αποθήκης : ένα (1) άτομο
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (θα την παραλάβουν από την υπηρεσία) με συνημμένα
δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση : Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 26453
60740, 26453 60743).
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων α) της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και β) της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας, στο κατάστημα του Δήμου Λευκάδας όπου έχει έδρα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στους υπόλοιπους Δήμους και Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(www.pin.gov.gr) και στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (www.lefkada.gr).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics