Διαφήμιση

 
Αποφάσεις 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Αποτέλεσμα εικόνας για Δ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην 15 η Τακτική Συνεδρίαση της 30 ης Μαΐου 2018
συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 Την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων, με δίμηνη
σύμβαση για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας και
την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες
εποχικές ανάγκες, ειδικότητας Φυλάκων ΔΕ.
 Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΝ 17 η και 18 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018»
 Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του
τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 39.000,00
€.
 Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 200.000,00 €.
 Την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 19.793,88 €.
 Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του
τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.000,00€
 Την τροποποίηση της από 17-12-1999 σύμβασης παραχώρησης της χρήσης
και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Λευκάδας.
 Την αποδοχή χρηματοδότησης σε βάρος των πιστώσεων του έργου
2003ΣΕ05500005, Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
(ΣΑΕ 055), ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €)».
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
 Την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών
οδών Δ.Ε. Απολλωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 0006156244 στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».
 Την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας
Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 0006186449 στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».
 Την έγκριση και τον καθορισμό αντιτίμου εισόδου (εισιτήριο) και την έγκριση
δημιουργίας πωλητηρίου στο Μουσείο «Άγγελος Σικελιανός».
 
Επίσης στην ίδια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιου ενέκρινε τα παρακάτω
ψηφίσματα:
 Για τις πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά
διαδηλωτών στη Λωρίδα της Γάζας.
 Για τις επιθετικές ενέργειες, εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη
Μπουτάρη.
 Για την καταδίκη του Δημάρχου Κώστα Νικολούζου και του Αντιδημάρχου
Σπύρου Ασπιώτη
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics