Διαφήμιση

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 16 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Μια νέα περίοδος ξεκινάει από τις 25 Μαΐου 2018 για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η υποχρεωτική εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 δημιουργεί για όλους τους οργανισμούς της δημόσιας
διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, ένα αυστηρό πλαίσιο για τη επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ο Δήμος Λευκάδας, είναι από τους πρώτους Δήμους όχι μόνο στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, που ολοκληρώνει έγκαιρα τις ενέργειες
προσαρμογής του στις απαιτήσεις του Κανονισμού. Εφαρμόζοντας όλα τα αναγκαία
τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, ο Δήμος διασφαλίζει την προστασία των
προσωπικών δεδομένων των δημοτών του, όπου και αν αυτά βρίσκονται
αποθηκευμένα, σε φυσική ή ψηφιακή μορφή:
- Στις κεντρικές του Υπηρεσίες (Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Προνοιακά επιδόματα,
Οικονομικές υπηρεσίες, ΚΕΠ κλπ.) αλλά και τις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
που εδρεύουν στις Δημοτικές του Ενότητες
- Στις κοινωνικές δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κέντρο Κοινότητας)
- Στις δομές των Νομικών προσώπων (βρεφικοί και νηπιακοί σταθμοί,
ΚΔΑΠμεΑ, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκες κλπ.)
Παράλληλα, ο Δήμος ξεκίνησε και συνεχίζει την εκπαίδευση του προσωπικού του,
προκειμένου όλοι οι υπάλληλοι να αποκτήσουν τη γνώση και να εξοικειωθούν με τις
νέες απαιτήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics