Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 08 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

?σο περν?ει η ?ρα οι λεπτομ?ρειες που μαθα?νουμε για την τραγωδ?α που πα?χτηκε επ? τρεις ?ρες περ?που, στην παραλ?α Φουρν? ε?ναι ?λο και πιο οδυνηρ?ς. Ο ?τυχος ?νδρας ?ταν λ?τρης του παραπ?ντε… Ε?χε ?ρθει πριν λ?γες ημ?ρες απ? την Αυστρ?α μαζ? με φ?λους του και τον εξοπλισμ? του για να κ?νει το αγαπημ?νο του χ?μπι. Νο?κιασαν μ?α β?λα στην παραλ?α στο Μ?λο και σ?μερα ?λοι μαζ? π?γαν στο Κ?θισμα για να κ?νουν παραπ?ντε. Ο ?διος ?ξερε καλ?  την περιοχ? γιατ? ε?χε ?ρθει και ?λλες φορ?ς στην Λευκ?δα. Για κ?ποιο λ?γο, ?πως μας ε?παν αυτ?πτες μ?ρτυρες, δε ε?χε δι?θεση να κ?νει  παραπ?ντε αλλ? μια και ξεκ?νησαν οι φ?λοι του αν?βηκε και ο ?διος στην π?στα π?νω απ? την παραλ?α στο Κ?θισμα. Το πως βρ?θηκε στο βρ?χο π?νω απ? την παραλ?α Φουρν?, καν?νας δεν μπορε? να καταλ?βει και ?λοι το αποδ?δουν σε κακο?ς χειρισμο?ς. Ο ?νθρωπος αιωρε?το για περ?που τρεις ?ρες. Το ελικ?πτερο που ?φτασε δεν μπορο?σε να κ?νει κ?τι δι?τι απλ? δεν ?ταν super puma … Ο ?τυχος Αυστριακ?ς  φα?νεται να ε?χε τις αισθ?σεις του για πολ? ?ρα μια και ?νθρωποι που γνωρ?ζουν  το ?θλημα και βρ?θηκαν εκε? για να δ?σουν καλ? το παν? π?νω στο βρ?χο ?στε να μην π?σει , μιλο?σαν μαζ? του. Τελικ? ?νδρες της ΕΜΑΚ κατ?φεραν και τον κατ?βασαν , τον π?ραν με β?ρκα και τον μετ?φεραν στον ?γιο Νικ?τα που περ?μενε το ασθενοφ?ρο με τους διασ?στες, ?μως  ?ταν ?δη πολ? αργ?…
 
β.β
Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 08 Μάιος 2018 21:36 )
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics