Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 07 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Λευκ?δα, Παρασκευ? 4 Μα?ου 2018
 
Η Νομαρχιακ? Διοικο?σα Επιτροπ? της Ν?ας Δημοκρατ?ας Λευκ?δος διοργαν?νει τις
 
«ΙΟΝΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
 
Συζητ?ντας με τους Κοινωνικο?ς Ετα?ρους και τους
Επιστημονικο?ς Φορε?ς του Νησιο? για την πρ?ταση του
κυβερνητικο? προγρ?μματος της Ν?ας Δημοκρατ?ας για την Λευκ?δα.
 
Την Παρασκευ? 11 Μα?ου 2018
Στο Διοικητ?ριο Λευκ?δος
?ρα προσ?λευσης 4.30 μ.μ.
 
Νομαρχιακ? Διοικο?σα Επιτροπ?
Ν?ας Δημοκρατ?ας Λευκ?δας
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics