Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 04 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Πρ?γραμμα Θεριν?ς Δημιουργικ?ς Απασχ?λησης παιδι?ν 4-15 ετ?ν.
 
«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP 2018» στη Βασιλικ?.
 
Η Κοινωφελ?ς Δημοτικ? Επιχε?ρηση ΔΕΠΟΚΑΛ σε συνεργασ?α με το Δ?μο Λευκ?δας,
προγραμματ?ζει να υλοποι?σει και φ?τος το πετυχημ?νο Πρ?γραμμα «Καλοκαιριν? CAMP
2018» για τη Δημιουργικ? Απασχ?ληση παιδι?ν ηλικ?ας 4-15 ετ?ν, στην δι?ρκεια των
διακοπ?ν στη Βασιλικ?.
Με το Πρ?γραμμα «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP 2018» υποστηρ?ζουμε τους εργαζ?μενους
και μη γονε?ς του Δ?μου μας, προσφ?ροντας παρ?λληλα απασχ?ληση σε αν?ργους ?
υπο-απασχολο?μενους εκπαιδευτικο?ς. Επ?σης δ?νουμε τη δυνατ?τητα και τη χαρ? στα
παιδι? μας, να απασχοληθο?ν δημιουργικ? και να ψυχαγωγηθο?ν στις καλοκαιριν?ς
διακοπ?ς τους.
Με στ?χο π?ντα το καλ?τερο αποτ?λεσμα, παρακαλο?με να εκδηλ?σετε ?γκαιρα το ενδιαφ?ρον
σας, προκειμ?νου να υπ?ρξει ο σωστ?ς σχεδιασμ?ς που θα μας βοηθ?σει να ανταποκριθο?με στις
απαιτ?σεις του Προγρ?μματος.
Τηλ?φωνα Επικοινων?ας: 2645360517, 2645360547
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
ΔΕΠΟΚΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics