Διαφήμιση

 
?? ??? ??????? ??? ?.? ??????? ????????? ??????????? ? ????????? ???????? ??????? ????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 04 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Συν?ντηση με τον πρ?εδρο της Ν?ας Δημοκρατ?ας Κυρι?κο Μητσοτ?κη ε?χε σ?μερα ο βουλευτ?ς Λευκ?δας Θαν?σης Καββαδ?ς.
 
Κατ? τη δι?ρκεια της συν?ντησης, που δι?ρκησε περισσ?τερο απ? μια ?ρα,  συζ?τησαν τα θ?ματα που απασχολο?ν το νομ? Λευκ?δας και τις παρεμβ?σεις που χρει?ζεται για την περαιτ?ρω αν?πτυξ? του, εν?ψει και του Συνεδρ?ου του κ?μματος με θ?μα «Ημ?ρες Ι?νιας Αν?πτυξης για τη Λευκ?δα» που θα πραγματοποιηθε? στο νησ? την Παρασκευ? 11 Μα?ου 2018.
 
Μεταξ? ?λλων συζ?τησαν θ?ματα επικαιρ?τητας και τις τρ?χουσες πολιτικ?ς εξελ?ξεις.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics