Διαφήμιση

 
??????? ?? ??? ??? ????? ????? ??? ???????
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 04 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Καλο?νται οι καταναλωτ?ς νερο? στην Τοπικ? Κοιν?τητα Νικι?νας, στις θ?σεις
?που κατασκευ?στηκε το ν?ο δ?κτυο υδροδ?τησης να συνδ?σουν τις παροχ?ς τους με
το ν?ο δ?κτυο μ?χρι την Παρασκευ? 18 Μα?ου 2018.
Οι θ?σεις του ν?ου δικτ?ου ε?ναι:
? στην περιοχ? του ξενοδοχε?ου Αλ?ξανδρος,
? στην περιοχ? "Ναο?μ" απ? την ταβ?ρνα ¨Μην?ς" μ?χρι το ξενοδοχε?ο "Αλ?κη".
Σας ενημερ?νουμε ?τι μετ? την 18η Μα?ου θα διακοπε? η υδροδ?τηση απ? το
παλαι? δ?κτυο.
Για πληροφορ?ες επ? του θ?ματος οι πολ?τες μπορο?ν να καλο?ν στα τηλ?φωνα:
2645360578 και 2645360520
 
Τ.Σ. Κοιν?τητας Αλεξ?νδρου
Τμ?μα ?δρευσης - Αποχ?τευσης Δ?μου Λευκ?δας
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics