Διαφήμιση

 
????????? ? ?????? ????? TKD-ITF
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Επ?στρεψε η Εθνικ? ομ?δα TKD-ITF απ? το πανευρωπα?κ? πρωτ?θλημα στο Τ?λλιν της Εσθον?ας με 18
χρυσ?, 17 αργυρ? και 32 χ?λκινα μετ?λλια ?χοντας καταλ?βει την 3 η θ?ση στην Ευρωπα?κ? κατ?ταξη.
Συγχαρητ?ρια σε ?λους τους αθλητ?ς, προπονητ?ς και παρ?γοντες που βο?θησαν για να επιτευχθε?
αυτ? το αποτ?λεσμα.
Συγχαρητ?ρια στις 2 αθλ?τριες του ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Μητσ?κη ?λενα και Κτεν? Αιμιλ?α για την εξαιρετικ?
τους εμφ?νιση στην πρ?τη πανευρωπα?κ? συμμετοχ? τους. 3 η θ?ση και χ?λκικο μετ?λλιο για την
Αιμιλ?α Κτεν? στα -60 kg νεανιδων 14-15 ετ?ν. Ευχ?μαστε και στις δ?ο, ακ?μα μεγαλ?τερες επιτυχ?ες.
Ε?μαστε περ?φανοι για σας και π?ντα δ?πλα σας. Οι προπονητ?ς Master Σπ?ρος Ναστ?πουλος 7 DAN –
Καρσενα Μαρ?α 4 DAN και ?λος ο ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics