Διαφήμιση

 
?????????? ? ???? ????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Η Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων και η Περιφερειακ? Εν?τητα Λευκ?δας βρ?βευσε διακριθ?ντες αθλητ?ς και αθλητικ? σωματε?α του νομο? μας σε ειδικ? εκδ?λωση που πραγματοποι?θηκε την Δευτ?ρα 30 Απριλ?ου στο Διοικητ?ριο Λευκ?δας
 
Φυσικ? δε θα μπορο?σε να λε?πει η Ν?κη Λευκ?δας, που εκπροσωπε? επ?ξια τον μικρ?τερο νομ? της χ?ρας στην κορυφα?α κατηγορ?α του ελληνικο? μπ?σκετ γυναικ?ν.
 
Την τιμητικ? πλακ?τα ?δωσε ο Περιφερει?ρχης κ. Θεοδωρος Γαλιατσ?τος στην Πρ?εδρο του Συλλ?γου μας κ. Γεωργ?α Λ?ζαρη.
 
Δε?τε φωτογραφ?ες αλλ? και το αφιερωματικ? β?ντεο που δημιο?ργησε για την εκδ?λωση το Γραφε?ο Τ?που του Σωματε?ου μας με τα σημε?α-ορ?σημα της ιστορικ?ς πορε?ας της Ν?κης Λευκ?δας απ? το 2006 ?ως και σ?μερα!

 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics