Διαφήμιση

 
?????? ????????????? ??? ????????? ???????? ??? ?? ???? ??? ???????? ??? ???? ????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Φ?λες και φ?λοι, Νεοδημοκρ?τισσες και Νεοδημοκρ?τες
Κατ?πιν ωρ?μου σκ?ψεως, αποφ?σισα να θ?σω υποψηφι?τητα για τη θ?ση του προ?δρου
της Νομαρχιακ?ς Οργ?νωσης της Ν?ας Δημοκρατ?ας στο νομ? Λευκ?δας (ΝΟΔΕ). Στ?χος
μου ε?ναι μ?α οργ?νωση που θα διαφυλ?ξει την εν?τητα και τη συνεργασ?α ?λων των
Νεοδημοκρατ?ν. Με πρ?ξεις και ?χι με λ?για απ? ?λους μας θα οδηγ?σουμε το κ?μμα στις
επ?μενες εθνικ?ς εκλογ?ς που θα αναδε?ξουν τη Ν?α Δημοκρατ?α κυβ?ρνηση και τον
Κυρι?κο Μητσοτ?κη πρωθυπουργ? ?λων των Ελλ?νων.
Η συγκυβ?ρνηση Τσ?πρα-Καμμ?νου οδηγε? τη χ?ρα στην πλ?ρη, κοινωνικ?-οικονομικ?
εξαθλ?ωση. Αυτ? η κατ?σταση δεν πρ?πει να συνεχιστε?. Η Ελλ?δα μας οφε?λει να
ξεπερ?σει το σκ?πελο της πολιτικ?ς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και να την τοποθετ?σει στο
χρονοντο?λαπο της ιστορ?ας, ?πως της αρμ?ζει.
Με εκτ?μηση,
Γε?ργιος Μπουρδ?ρας
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics