Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Σε δ?ο π?λεις, σε δ?ο διαφορετικ? δρομικ? αγων?σματα, συμμετε?χε ο Φ?λανδρος την
Κυριακ? 22/04/2018.
Στον αγ?να βουνο? "?θλο Τζουμ?ρκων" τερμ?τισαν δ?ο αθλητ?ς του συλλ?γου.
Στον αγ?να 22χλμ η Υπαπαντ? Σο?νδια κατ?λαβε την 1η θ?ση γενικ?ς κατηγορ?ας
γυναικ?ν με χρ?νο 3.22'07''. Συγχαρητ?ρια στην αθλητρια του Φ?λανδρου για την
επιτυχ?α της. Στον μικρ? αγ?να των 10χλμ ο Νικ?λαος Φρ?γκος, 6ος γενικ?ς
κατηγορ?ας τερμ?τισε σε χρ?νο 1.01'04'', πολ? καλ? επ?δοση αν αναλογιστε? κανε?ς
πως μ?λις πριν λ?γο καιρ? τερμ?τισε τον πρ?το του μαραθ?νιο.
Στον μαραθ?νιο της Π?ντοβας στην Ιταλ?α την ?δια ημ?ρα, συμμετε?χε ο πρ?εδρος
του ΑΣΛ Φ?λανδρος, ο οπο?ος παρ? την ?ντονη ζ?στη τερμ?τισε σε χρ?νο 3.22'36''.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics