Διαφήμιση

 
Η ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ.
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Λιμνοθάλασσα Λευκάδας - ∆ιαχρονικές κατόψεις του τοπίου (7ος αι. π.Χ. έως σήμερα)». ∆ημήτριος Τσερές,
Φιλόλογος.
«Λιμνοθάλασσα Λευκάδας: καταφύγιο για τα πουλιά, τη φύση και τον άνθρωπο».
Κώστας Παπακωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός - MSc. Οικολογίας, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
«Ανάλυση αλιευτικής χρονοσειράς της λιμνοθάλασσας Λευκάδας. Οικολογικές εκτιμήσεις και διαχειριστικές
προτάσεις».
Θεόδωρος Ζούλιας, Ιχθυολόγος ΕΛΚΕΘΕ.
«Παρεμβάσεις Παραγωγικής Ανάπτυξης- Αειφορίας Λιμνοθαλασσών Λευκάδας και Περιβάλλοντος Χώρου (Πηγές
και Μέτρα Χρηματοδότησης)».
Ξενοφών Βεργίνης, ∆ιδάκτωρ Οικονομικών, πρώην ∆ιοικητής ΟΓΑ & Βουλευτής Λευκάδος.
«∆ράσεις που ενδιαφέρουν σε λιμνοθάλασσες σε διάφορα μέρη του κόσμου».
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής στο Τμ. Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος του Φορέα
∆ιαχείρισης Αμβρακικού κόλπου και Λευκάδας.
«Σκέψεις για την ποιότητα ζωής, τη βιωσιμότητα και τον αστικό σχεδιασμό σε σχέση με τη λιμνοθάλασσα της
Λευκάδας».
Νίκος Κονδυλάτος, Τοπογράφος - Πολεοδόμος Μηχανικός.
«Η περίπτωση του Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Αναγέννηση»: το αυγοτάραχο ΠΟΠ και οι δραστηριότητες αλιευτικού
τουρισμού».
Αριστείδης Ματζουράτος, Πρόεδρος Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Αναγέννηση»
«Μπορεί μία λιμνοθάλασσα να αποτελέσει παράγοντα για μία διαφορετικού τύπου ανάπτυξη;»
δρ. Βαγγέλης ∆ημητρίου, ιχθυολόγος.
Συντονιστής: Άγγελος Παπαδόπουλος, Ιχθυολόγος - υπάλληλος ∆ήμου Λευκάδας
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics