Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Στα Ιω?ννινα βρ?θηκε το Σ?ββατο 21 Απριλ?ου το αγωνιστικ? τμ?μα του
ΑΣΛ Φιλ?νδρου, ?που συμμετε?χε με 4 αθλητ?ς στο Διασυλλογικ? Πρωτ?θλημα
ΠΠ/ΠΚ Α’, πραγματοποι?ντας πετυχημ?νη εμφ?νιση, αφο? κατ?κτησε μια δε?τερη
και μ?α τρ?τη θ?σεις, εν? ?λοι οι αθλητ?ς κατ?φεραν να βαθμολογηθο?ν, οι 3 εξ
αυτ?ν στην πρ?τη τους συμμετοχ? σε αγ?να Διασυλλογικο? Πρωταθλ?ματος.
Συγκεκριμ?να:
Η Δαν?η Λ?μπρη στα 1000μ με τον πολ? καλ? χρ?νο 3’15’’65 κατ?λαβε την
2 η θ?ση, υπερκαλ?πτοντας κατ? πολ? το υψηλ? ?ριο πρ?κρισης στα τελικ? του
Πανελλην?ου Πρωταθλ?ματος! Συγχαρητ?ρια!
Ο Ορ?στης Μπ?τσης ?ταν 3 ος στο ?ψος με ?λμα 1,55μ εν? συμμετε?χε και στο
μ?κος ?που με επ?δοση 4,49μ κατ?λαβε την 14 η θ?ση.
Ο Χαρ?λαμπος Μοσχον?ς στα 150μ με επ?δοση 18’ 68’’ κατ?λαβε την 5 η
θ?ση.
Ο Ι?σωνας Λ?μπρης ?ταν 7 ος στο μ?κος με επ?δοση 5,25μ εν? συμμετε?χε και
στα 300μ ?που με χρ?νο 41’’44 κατ?λαβε την 8 η θ?ση.
Επ?μενο ραντεβο? στο Δημοτικ? Στ?διο Λευκ?δας το Σ?ββατο για την Β’
φ?ση του Διασυλλογικο? Πρωταθλ?ματος ΠΠ/ΠΚ Β’ και την Κυριακ? 29 Απριλ?ου
στο ?ργος Ορεστικ? για το Διασυλλογικ? Πρωτ?θλημα Ανδρ?ν/Γυναικ?ν.
Τις ευχαριστ?ες μας για μια ακ?μη φορ? στους χορηγο?ς μας που στηρ?ζουν
την μεγ?λη προσπ?θεια των παιδι?ν:
? Daglas Trade Group
? Αστ?ρια Μεγαν?σι
? Λατομε?α Σολδ?τος
? PROFI Τεχνικ? Super Market
? La Piazza Cafe
? Katsenos Collezione Κατ?στημα Ανδρικ?ν Ενδυμ?των
? O2 Κατ?στημα Αθλητικ?ν Ειδ?ν
? Butterfly Shoes & Kids wear
? Express Market
? ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ
? ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
? PHYSICAL FITNESS γυμναστ?ριο
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics