Διαφήμιση

 
Αποτροπή κινδύνων έναντι πυρκαγιάς
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Αποτέλεσμα εικόνας για πυρκαγιάς

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκινά την 1 η Μαΐου 2018 και διαρκεί έως τις 31
Οκτωβρίου 2018, ο Δήμος Λευκάδας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του
λαμβάνει μέτρα πρόληψης και υλοποιεί δράσεις για αποτροπή κινδύνων έναντι πυρκαγιάς. Η
συνεργασία της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών είναι αναγκαία προϋπόθεση
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων.
Καλούμε λοιπόν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (άρθρο 1, Πυροσβεστικής
Διάταξης 4/2012, ΦΕΚ 1346/Β΄), τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων
από τα όρια αυτών, να προβούν άμεσα σε αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα και
απομάκρυνση αυτών, καθώς επίσης και απομάκρυνση κάθε άλλου εγκαταλελειμμένου καυστού ή
εκρήξιμου υλικού ή αντικειμένου, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της.
Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων από τους υπόχρεους, προβλέπονται
από το νόμο και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Πυροσβεστικής Διάταξης και αφορούν: επιβολή προστίμου, καταλογισμό δαπάνης στην περίπτωση
αυτεπάγγελτου καθαρισμού και υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού
Κώδικα (άρθρο 94, παρ.1, περίπτ. 26, του Ν. 3852/2010).
 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics