Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
σε συνεργασ?α με τη ΝΟΔΕ Λευκ?δας, τη ΝΟΔΕ Κεφαλονι?ς και Ιθ?κης, τη
 
ΝΟΔΕ Ζακ?νθου και τη ΝΟΔΕ Κ?ρκυρας
 
διοργαν?νει
 
τις «ΙΟΝΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
 
Συζητ?ντας
 
με τους Κοινωνικο?ς Ετα?ρους
και τους Επιστημονικο?ς Φορε?ς των Νησι?ν
 
διαμορφ?νουμε την πρ?ταση του κυβερνητικο? προγρ?μματος της ΝΔ για τα Ι?νια Νησι?.
 
Τα τ?σσερα (4) Συν?δρια που ?χουν προγραμματιστε? ε?ναι τα εξ?ς:
 
ΛΕΥΚΑΔΑ
11 Μα?ου 2018
 
Φουαγι? Πνευματικο? Κ?ντρου Λευκ?δος
 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
28 Απριλ?ου 2018
Πνευματικ? Κ?ντρο Ζακ?νθου
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
6 Μα?ου 2018
Mediterranee Hotel
 
KΕΡΚΥΡΑ
20 Μα?ου 2018
Corfu Holiday Palace Hotel
 
Βασ?λειος Ι. Παπαχρ?στος
 
Πρ?εδρος Νομαρχιακ?ς Διοικο?σας Επιτροπ?ς Ν?ας Δημοκρατ?ας Λευκ?δος
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics