Διαφήμιση

 
????????? ?? ??? ??????? ????????, ??????? ??? ????????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Τη Δευτ?ρα 16 Απριλ?ου 2018, ο Δ?μαρχος Λευκ?δας κ. Κωνσταντ?νος
Δρακονταειδ?ς και ο Αντιδ?μαρχος κ. Αθαν?σιος Περδικ?ρης συναντ?θηκαν με τον
Υπουργ? Παιδε?ας κ. Κωνσταντ?νο Γαβρ?γλου.
Η συν?ντηση, που πραγματοποι?θηκε στο Υπουργε?ο στα πλα?σια επαφ?ν για το
θ?μα της Τριτοβ?θμιας Εκπα?δευσης στη Λευκ?δα, ?γινε σε πολ? καλ? κλ?μα. Ο κ.
Γαβρ?γλου διαβεβα?ωσε τον Δ?μαρχο για την ?δρυση τμ?ματος πανεπιστημιακ?ς
εκπα?δευσης στη Λευκ?δα.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics