Διαφήμιση

 
Ανοιχτή επιστολή Διαμαρτυρίας του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για την κατανομή των Ψυχολόγων ΕΠΑΛ στο πλαίσιο του προγράμματος, «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» για το σχολικό έτος 2017-18.
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Σύμφωνα με την υπ.αρ. Φ25α/20871/Δ4, απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα: Συμπληρωματικός καθορισμός σχολικών
μονάδων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23
Ψυχολόγων στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη
σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» για το σχολικό έτος 2017-18, όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 478/15-2- 2018, το υπουργείο στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων προχώρησε στην τοποθέτηση τριών ψυχολόγων.
Ωστόσο η απόφαση προβλέπει ότι οι δύο σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ του
Νομού Λευκάδας και συγκεκριμένα το 1 Ο ΕΠΑΛ Λευκάδας και το ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ Λευκάδας θα υποστηρίζονται από ψυχολόγο εκπαιδευτικό με έδρα
τοποθέτησης την Ζάκυνθο, στο ΕΠΑΛ της Ζακύνθου.
Επειδή θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έλαβε
υπόψη του :
1. το ειδικό χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας των περιοχών
2. την ομαλή μετακίνηση του συναδέλφου αναπληρωτή ψυχολόγου,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει απεύθείας σύνδεση, παρά μονο τους
καλοκαιρινούς μήνες με κλειστές σχολικές μονάδες
3. την μη αποτελεματική άσκηση των καθηκόντων του συναδέλφου
αναπληρωτή, μιας και θα μετατραπεί σε εργαζόμενο λάστιχο,
συνεχώς μετακινούμενο με εναλλασσόμενες διανυχτερεύσεις μεταξύ
Ζακύνθου και Λευκάδας.
4. της μεγάλης δαπάνης για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων.
5. τον κίνδυνο μη κάλυψης της θέσης με τις παρούσες συνθήκες
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λευκάδας διαμαρτύρεται για την παρούσα κατανομή,
την θεωρεί μη εφικτή και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την
προκήρυξη αυτόνομης θέσης Ψυχολόγου ΠΕ 23 για τον νομό Λευκάδας,
ώστε να μεριμνήσει και να εξασφαλίσει την ουσιαστική παρουσία των
 
συναδέλφων στα σχολεία προκειμένου να ασκήσουν σε έναν
ικανοποιητικό βαθμό τον ρόλο τους για τους μήνες που ακολουθούν
καθώς και τις επόμενες σχολικές περιόδους πρόβλεψης του έργου.
Παράλληλα ζητά από το Υπουργείο Παιδείας τη γενίκευση του θεσμού
και την τοποθέτηση ειδικών Ψυχολόγων με μόνιμη σχέση εργασίας σε
όλες τις σχολικές μονάδες, Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ.
Το Δ.Σ ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics