Διαφήμιση

 
???? ????????: ?? ??????????? ????? (22/4-14:00)
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

 

Τον Παναθλητικ? Συκε?ν φιλοξενο?ν οι Γυνα?κες της Ν?κης Λευκ?δας, στον τελευτα?ο – ?πως ?λα δε?χνουν – εντ?ς ?δρας αγ?να της φετιν?ς αγωνιστικ?ς περι?δου. Η αναμ?τρηση θα ξεκιν?σει στις 14:00 την Κυριακ? 22/4 και γ?νεται στο πλα?σιο της 21ης και προτελευτα?ας αγωνιστικ?ς του πρωταθλ?ματος της Α1 Μπ?σκετ Γυναικ?ν.
 
Μετ? την 20?μερη διακοπ? λ?γω του Π?σχα και της τελικ?ς φ?σης του Πρωταθλ?ματος Νεαν?δων, η ομ?δα μας θ?λει να συνεχ?σει το θετικ? σερ? νικηφ?ρων αποτελεσμ?των μ?σα στην ?δρα της απ?ναντι στην ομ?δα της Θεσσαλον?κης και να διεκδικ?σει ?σο το δυνατ?ν καλ?τερο πλασ?ρισμα στην βαθμολογ?α της κατηγορ?ας.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics