Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Για την γιορτ? του καλοκαιριο? ετοιμ?ζεται το Ι?νιο με αγωνιστικο?ς και
τουριστικο?ς ρυθμο?ς. Στο νησ? της Λευκ?δας η 8 η ?κδοση του Πρ?σινου
Ημιμαραθων?ου, θεσμ?ς πλ?ον ε?ναι ?τοιμη να υποδεχτε? αθλητ?ς απ? την Ελλ?δα
και απ? τουλ?χιστον 12 χ?ρες.
Παραδοσιακ? λοιπ?ν 3 πιστοποιημ?νες διαδρομ?ς για ?ρια και προκρ?σεις
για ?λους τους δρομε?ς με αγ?νες 5, 10, και 21χλμ. Οι μικρο? μας φ?λοι προσχολικ?ς
και σχολικ?ς ηλικ?ας μπορο?ν να τρ?χουν την δικ? τους διαδρομ? 1000μ.
Παρ?λληλα για πρ?τη φορ? υπ?ρχει και ειδικ? διαδρομ? που απευθ?νεται σε
γονε?ς και παιδι? σε καρ?τσι β?λτας.
Το τρι?μερο 08-10/06/2018 το πιο πρ?σινο νησ? του Ιον?ου θα υποδεχτε? του
αθλητ?ς και φ?λους επισκ?πτες με πλ?θος εκδηλ?σεων για μικρο?ς και μεγ?λους,
αθλητ?ς και μη.
Απ? τις εγγραφ?ς που θα γ?νουν μ?χρι και την 30/04/2018 και ε?ναι
οικονομικ? τακτοποιημ?νες, θα πραγματοποιηθε? κλ?ρωση η οπο?α θα αναδε?ξει 2
νικητ?ς για δωρε?ν διαμον? το σαββατοκ?ριακο του αγ?να (διανυκτ?ρευση
09/06/2018).
Πληροφορ?ες και εγγραφ?ς μπορε?τε να βρε?τε στην ιστοσελ?δα της
διοργ?νωσης www.greenhalfmarathon.gr.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics