Έργα ηλεκτροφωτισμού και συντήρησης οδικού δικτύου στο οδικό τμήμα Αργοστόλι – Δράπανο, ύψους 300.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Εκτύπωση
Σάββατο, 03 Μάρτιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Τη σύμβαση κατασκευής του έργου “Ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση και αναβάθμιση
επαρχιακού οδικού τμήματος Αργοστόλι – κόμβος Κούταβου – γέφυρα Δεβοσέτου – κόμβος
Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου Δραπάνου” συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ και τελικού ποσού
σύμβασης 113.213,65 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
 
Σύμφωνα με την σύμβαση θα πραγματοποιηθεί σειρά παρεμβάσεων για τον ηλεκτροφωτισμό
του επαρχιακού οδικού τμήματος που ξεκινά από το Αργοστόλι και διέρχεται από τον Κόμβο
Κούταβου, τη γέφυρα Δεβοσέτου και καταλήγει στον κόμβο Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου Δραπάνου
καθώς και οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη συντήρηση και βελτίωση της επαρχιακής
οδικής αρτηρίας. Το έργο εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 22 και Κ.Ε. 2013 ΕΠ
02200001.
 
Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση να αποπερατώσει συνολικά το έργο εντός 180 ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης.