Διαφήμιση

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

 

Γνωρίζουμε στις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τουριστικά γραφεία και
γραφεία εκμίσθωσης επιβατηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων και στην δραστηριότητα τους
περιλαμβάνεται η ολική εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό ότι με την δημοσίευση
της υπ’ αρ. οικ. Α79574/5488/16 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
στο ΦΕΚ 4587/Β/27-12- 2017 τροποποιήθηκε η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
χορήγησης ή ανανέωσης του ιατρικού πιστοποιητικού που προβλέπεται στο εδάφιο γ΄
της περίπτωσης β΄ (2) της υποπαραγράφου Η2 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄ 12-
11-2012). Σύμφωνα με αυτήν, οι οδηγοί των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που εκμισθώνονται
ολικώς με προκράτηση από α) Τουριστικά Γραφεία και β) Επιχειρήσεις εκμίσθωσης
Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, υποχρεούνται όπως εκδώσουν κατόπιν υποβολής της σχετικής
αίτησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας το ιατρικό
πιστοποιητικό υγείας της υπ’ αριθ. οικ. Α79574/5488/16 Υπουργικής Απόφασης μέχρι
την 27/2/2018 οπότε και άρχεται η ισχύς αυτής.
 
Εκ της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Τουρισμού Ιονίων Νήσων
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics