Διαφήμιση

 
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στην τακτική συνεδρίαση της 29 ης Ιανουαρίου 2018
συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης
του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
προϋπολογισμού 270.000,00 €.
 Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.
 Την πλήρωση κενών θέσεων Ο.Τ.Α. που προκηρύχθηκαν μεταξύ των ετών 2009 και
2015.
 Την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με
το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2018.
 Την έγκριση του προγράμματος δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου
Λευκάδας για το έτος 2018.
 Την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Λευκάδος.
 Την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Λευκάδας.
 Την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ισόγειου δημοτικού κτιρίου
στην οδό Θ. Στράτου 1, για την στέγαση των Αρχείων Νομού Λευκάδας.
Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, εξέλεξε Αντιπρόεδρό του για το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου την κ. Ασπασία Γρηγόρη.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics