Διαφήμιση

 
Ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο για τις εκπτώσεις
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2018
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις
έτους 2018 αρχίζουν τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου και λήγουν την Τετάρτη, 28
Φεβρουαρίου 2018.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και
της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με
έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού
έκπτωσης.

 

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου
των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης
επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του
καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην
περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες
προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού
(«από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι
εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει
να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι
καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να
αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα,
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται
να επιβάλλονται λόγω λάθους. 
Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται
πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως
όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης
επιχείρησης.
Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή
παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των
αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με
έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή
παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα
και τη συχνότητα της παράβασης.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη
 
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης
επιχείρησης.
 
Λευκάδα, 07-01- 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics