Διαφήμιση

 
??????? ????? ????? ????? 09-01-2018
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas
 
 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Σας ενημερ?νουμε ?τι α?ριο ημ?ρα Τρ?τη 09-01- 2018 θα γ?νει διακοπ?
υδροδ?τησης απ? τις 9:00 π.μ. ?ως 14:00 μ.μ. λ?γω επισκευ?ς βλ?βης σε
κεντρικ? αγωγ? του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Η βλ?βη προς αποκατ?σταση
βρ?σκεται στο χωρι? Λο?ρος Πρεβ?ζης.
Η διακοπ? νερο? θα επηρε?σει την π?λη της Λευκ?δας και τα Δ.Δ.:
Απ?λπαινας, Τσουκαλ?δων, Λυγι?ς, Νικι?νας, Κατο?νας, Καλαμιτσ?ου,
Σφακιωτ?ν, Εξ?νθειας, Δρυμ?να και Αθαν?ου.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics